Wellbeing ako súčasť firemnej kultúry rozvoja zdravia a rastu zamestnancov

Radosť, šťastie a chuť púšťať sa do nových výziev sú zdrojom našej vnútornej motivácie a energie. Takéto nastavenie mysle nám pomáhať byť fyzicky aj mentálne zdraví, úspešní, spokojní zo životom a predstavuje zrkadlo kvality nášho wellbeingu. V prípade, zanedbaného wellbeingu sa nás zmocňujú negatívne pocity, úzkosť až depresia, sme náchylnejší na choroby, strácame kreativitu a motiváciu zdolávať prekážky. Čím dlhšie stav trvá, tým pomalšie a ťažšie sa ho zbavujeme. Naše rozpoloženie teda odzrkadľuje spôsob ako žijeme. Či trávime viac času ako je potrebné tým negatívnym a nevidíme riešenie, alebo žijeme tak, aby sme boli spokojní a nemali dôvod na depresiu. Žiť dobre a nemať dôvod na depresiu je fundamentálne nastavenie dobrého spôsobu života – wellbeingu.

O wellbeing koncepte 7 pilérov Librum sme sa rozprávali s Marošom Košíkom ako hosť relácie Raňajky v TA 3. Celý rozhovor s wellbeing špecialistom PaedDr. Oliver Poór dipl. f. nájdete v archíve TA 3 “Po zime prichádza pocit vyčerpania. Ako nepodľahnúť jarnej depresii?”.

Wellbeing ako súčasť firemnej kultúry rozvoja zdravia a rastu zamestnancov
Librum v TA3: Po zime prichádza pocit vyčerpania. Ako nepodľahnúť jarnej depresii?

Pokiaľ ste pojem wellbeing ešte nepočuli, alebo sa chcete dozvedieť viac, prečítajte si článok “Zoznámte sa: wellbeing”.

V cielenom rozvoji wellbeingu svojich zamestnancov vidia veľký potenciál samotné firmy. Zaraďujú rozvoj wellbeingu do benefitnej štruktúry. Medzi najvyhľadávanejšie služby Librum patria semináre a prednášky spojené s praktickými vstupmi, ochutnávkami a diskusiami. Každý človek sa potrebuje vzdelávať čo môže v rámci rozvoja svojho wellbeingu spraviť pre svoje fyzické zdravie, mentálnu pohodu, ale aj celkovú spokojnosť so svojim životom. Zamestnanci si vďaka takýmto službám uvedomujú, že ich firma sa o nich stará. To sa pretavuje nielen do ich lepšieho zdravia, ale aj ich vyššej spojkojnosti a loajality voči zamestnávateľovi. 

So starostlivosťou o pohybový aparát vo firmách pomáhajú špeciálne školení fyzioterapeuti Librum. Vďaka využitiu metodík akou je akreditované vzdelávanie Mulligan koncept (Mulligan Concept: Upper + Lower Quadrant) pomáhajú okrem iného s bolesťami chrbta, pri akútnych aj dlho trvajúcich bolestiach priamo na pracovisku. Táto služba šetrí firmám stovky hodín absentizmu vďaka tomu, že zamestnanci si nemusia brať voľno, alebo tzv. sick day, aby navštívili svojho obvodného lekára. Ten ich následne odporučí k lekárovi špecialistovi a ten v ďalšej fáze k fyzioterapeutovi. Možnosť navštíviť fyzioterapeuta priamo v práci je preto jednoznačne najefektívnejším nástrojom znižovania absentizmu a práceneschopnosti v dôsledku bolestí svalov, kĺbov či chrbta.

Čo hovoria čísla o wellbeingu?

Časy, kedy bol wellbeing vnímaný ako nákladová položka sú už dávno preč! Podľa Librum prieskumu až 478 z TOP 500 firiem podľa Fortune Magazine udáva, že wellbeing stratégia je hlavnou stratégiou budúcnosti pre manažment zamestnancov. Z tých je iba 21% denne motivovaných v ich pracovnom prostredí. Wellbeing programy v oblasti podpory zdravia, osobného rastu, redukcie stresu a budovania schopnosti ho zvládať sú nevyhnutné pre vytváranie produktívneho pracovného prostredia a spokojnosť zamestnancov. Alarmujúce je, že až 80% dopytovaných zamestnancov udáva, že stres a syndróm vyhorenia sú pre nich najpálčivejšou témou spojenou s ich pracovným prostredím.

Ako priniesť wellbeingu do firmy?

Prvým krokom implementácie wellbeing stratégií je identifikácia faktorov, ktoré negatívne ovplyvňujú produktivitu a pohodu zamestnancov. Z toho vychádza potreba riešenia tohoto stavu a práve vďaka zameraniu wellbeing stratégie na tieto kľučové oblasti vnímajú zamestnanci inovácie a zmeny ako potrebné a sami sa do nich zapájajú. Wellbeing Koncept Librum sa zameriava na podporu firiem a zamestnancov v 7 oblastiach zvaných “piliére konceptu”. (Prečítajte si viac o netradičných a moderných prístupoch k wellbeingu v článku “Moderný prístup vo fyzioterapií pre váš wellbeing” pripraveného a publikovaného v Slovenskej komore fyzioterapeutov)

Fyzio on-site Librum je obľúbená súčasť wellbeing stratégie vo firmách
Fyzio on-site Librum je obľúbená súčasť wellbeing stratégie vo firmách

Wellbeing koncept Librum tak dokáže podporiť rozvoj firemných hodnôt, prístupov a potrieb prostredníctvom benefitnej štruktúry firmy, sociálnych balíčkov, plánu firemných aktivít a vzdelávania či dokonca teambuildingov. Kontaktujte nás a radi vás prevedieme možnosťami rozvoja wellbeingu vo vašej firme ako súčasť benefitnej štruktúry, vzdelávania zamestnancov či ich HR manažmentu.

Najnovšie články v Newsroom

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

My v Librum podporujeme hodnoty Európskej únie a navyše za jednu z najdôležitejších hodnôt považujeme ochranu a rozvoj ľudského zdravia. Starostlivosť o zdravie ako súčasť nášho wellbeingu je kľúčové a v Librum vytvárame možnosti ako dokáže každý jeden z nás prevziať túto zodpovednosť do svojich rúk.