Mulligan Concept Upper + Lower Quadrant

Termíny:
1. – 3. 3. a 8. – 10. 3. 2024 / lektor Yuval David BPT, PG Sport PT, CMP, MCTA, (Izrael)
5. – 7. 4. a 17. – 19. 5. 2024 / lektor Peter van Dalen PT, MT, CMP, MCTA, (Holandsko)

Nie je na sklade

Tento produkt momentálne nie je možné objednať online. Kliknite na tlačidlo nižšie a informujte sa o jeho dostupnosti.

Základné informácie

 • Termíny:
  1. – 3. 3. a 8. – 10. 3. 2024
  Lektor: Yuval David BPT, PG Sport PT, CMP, MCTA, (Izrael)
  5. – 7. 4. a 17. – 19. 5. 2024
  Lektor: Peter van Dalen PT, MT, CMP, MCTA, (Holandsko)
 • Miesto konania: Bratislava, Slovensko
 • Cieľová skupina: fyzioterapeuti, lekári, študenti uvedených oborov
 • Jazyk: anglický, profesionálne tlmočené do slovenského jazyka

Popis kurzu

V oblasti manuálnej terapie neexistuje žiadny iný koncept, ktorý by sa dal aplikovať na celý pohybový aparát a zároveň by dokázal priniesť okamžitý výsledok bez bolesti. Zároveň neexistuje žiadny iný prístup v oblasti manuálnej terapie, ktorý vyžaduje len 2 až 3 minúty na zistenie povahy problému a možnosti indikácie liečby“ (Brian Mulligan – autor Mulligan Concept).

Kurz pozostáva z teoretickej časti, ukážok na účastníkoch kurzu, alebo aj pacientoch. Poskytuje dostatok priestoru pre hĺbkové vyskúšanie a pochopenie mobilizácií kombinovaných s pohybom (Mobilization With Movement MWM). Vďaka unikátnej kombinácií aktívneho prístupu pacienta (vedomý pohyb) a terapeutických stabilizačných hmatov je možné dosiahnuť viditeľné a prekvapivé výsledky už na prvej terapii.

Koncept je navyše rozšírený o automobilizačné cvičenia pre klienta na doma, tejping (v prípade indikácie) a praktické ukážky na reálnych pacientoch s dosiahnutím okamžitých výsledkov. Aplikované metodiky sú vždy úplne bezbolestné!

Trvanie (orientačne):

 • Piatok 8:30 – 17:00
 • Sobota 8:30 – 18:00 (vrátane Librum Talks)
 • Nedeľa 8:30 – 17:00
Výnimočnosť prístupov v Mulligan Concept
 • Fyzioterapeut sa naučí počas vyšetrenia identifikovať symptómy ako sú: obmedzenie kĺbovej pohyblivosti, bolesť pri pohybe alebo pri špecifických funkčných aktivitách (napr. bolesť laterálnej strany lakťa pri extenzií zápästia s odporom).
 • Mulligan Concept umožňuje terapeutovi rýchlo sa rozhodnúť, či je zvolený typ terapie vhodný alebo nie. Mobilizácie sú kombinované s aktívnym alebo pasívnym pohybom.
 • Mulligan Concept je vďaka fyziologickému rozsahu SNAG ideálny pre všetky segmenty a kĺby končatín.
 • Pri udržiavaní správnych kĺbových posunov dochádza k okamžitému, viditeľnému zväčšeniu rozsahu pohybu, ktorý je úplne bezbolestný a pacient ho hodnotí ako výrazne lepší.
Ďalšie informácie o vzdelávaní Mulligan Concept

Fyzioterapia zranení oporno-pohybového aparátu sa vyvinula od svojich začiatkov v nápravnej gymnastike a aktívnych cvičeniach, cez aplikáciu pasívnych fyziologických pohybov až ku špecializovaným metodikám. Koncept mobilizácií Brian-a Mulligan-a (Mobilisations With Movement MWM) v oblasti končatín a pomocné „posuny“ (Sustained Natural Apophyseal Glides SNAG) segmentov chrbtice sú logickým pokračovaním evolúcie vo fyzioterapií.

V tomto výnimočnom koncepte dochádza k spojeniu špeciálnych terapeutických hmatov fyzioterapeuta v kombinácií so súčasne prebiehajúcim aktívnym pohybom problematického segmentu pacienta. Základným princípom terapie je, že pohyb nikdy nesmie spôsobovať bolesť alebo dráždenie.

Charakteristické znaky Mulligan Concept
 1. Fyzioterapeut sa naučí počas vyšetrenia identifikovať jeden alebo viac symptómov ako sú: obmedzenie kĺbovej pohyblivosti, bolesť pri pohybe alebo bolesť pri špecifických funkčných aktivitách (napr. bolesť laterálnej strany lakťa pri extenzií zápästia s odporom).
 2. Techniky pasívnej kĺbovej mobilizácie vychádzajú z princípov Kaltenborna, musia však byť bezbolestné.
 3. Fyzioterapeut neustále sleduje reakcie pacienta, aby mal istotu, že je pohyb bezbolestný. Využíva pri tom vedomosti o kĺbovej pohyblivosti, napätí tkanív a fyziológie pohybu. Nachádza tak bezbolestné rozsahy, uhly a dráhy pohybu.
 4. Pri udržiavaní správnych kĺbových posunov dochádza k zväčšeniu rozsahu pohybu, ktorý je úplne bezbolestný a pacient ho hodnotí ako výrazne lepší.
 5. V prípade, že pacient neoznačí pohyb ako výrazne lepší a bezbolestný, fyzioterapeut ešte nenašiel správny postup liečby, ideálny uhol, smer mobilizácie a hľadá vhodnejšie postupy.
 6. Pacient sa sústredí na aktívny pohyb, zatiaľ čo fyzioterapeut pokračuje v pasívnych posuvných pohyboch segmentu (korekcií pozičnej chyby segmentu). Viditeľný progres je dosiahnuteľný už počas prvej terapie s 3 – 4 sériami cvičenia po 10 opakovaní.
 7. Pre podporu progresu fyzioterapeut indikuje aplikáciou pasívneho prídavného tlaku (overpressure) na konci rozsahu pohybu. Rovnako aj tento tlak musí byť úplne bezbolestný.

Autoterapia využíva princípy MWM (Mobilisations With Movement), stabilizáciu pomocou tejpov, posuvné pohyby a aktívny pohyb pacienta. Bolesť je významným usmernením, ktorá indikuje, že vykonávané techniky nie sú aplikované dostatočne precízne alebo nebol zvolený vhodný smer mobilizácie. Úspešná aplikácia techník MWM a SNAG (Sustained Natural Apophyseal Glides) je vždy bezbolestná a významne zlepšuje rozsah a funkčnosť pohybu. Sústavné zlepšovanie symptomatiky a stavu pacienta je základom pre vyhodnocovanie prebiehajúcich postupov terapie.

V tradičných systémoch manuálnej terapie sa smer mobilizácie zakladal na obmedzení rozsahu pohybu alebo koncepčných modeloch biomechaniky kĺbu (joint patterns). Na rozdiel od tradičných modelov, v prístupe Mulligan concept sú smery, uhly a rozsahy mobilizácií podmienené okamžitým vplyvom na bolesť a zlepšenie pohybu. Brian Mulligan prirovnáva rozsah a intenzitu aplikovanej terapie k NAG (Natural Apophyseal Glides) pohybom, ktoré sa dejú pri prirodzenom držaní a pohyboch tela. Posuny segmentov vplyvom fyzioterapeutov techník sú preto vždy vykonávané v súlade s fyziologickými pohybmi.

Brian Mulligan spoločne s ďalšími fyzioterapeutmi detailne popísal aplikáciu terapeutických posunov. Prvé fascinujúce účinky konceptu odhalili na strednej a spodnej krčnej chrbtici a hrudnej chrbtici. Na základe týchto objavov všetky ďalšie objavené a indikované techniky Mulligan Concept obsahujú kombináciu SNAG, pacientove aktívne cvičenie a prídavný tlak na konci pohybu.

Výnimočnosť prístupov v Mulligan Concept vychádza z:

 1. Rozsah SNAG zodpovedaná fyziologickým rozsahom pohybu.
 2. Mobilizácie sú kombinované s aktívnym alebo pasívnym pohybom.
 3. Nadväzuje a rozširuje princípy Kaltenbornovej liečby, ktoré sa používajú rovnako na chrbticu ako aj končatiny.
 4. Na konci pohybu sa využíva prídavný tlak.
 5. Mulligan Concept je ideálny pre všetky segmenty a kĺby chrbtice.
 6. Mulligan Concept umožňuje terapeutovi rýchlo sa rozhodnúť, či je zvolený typ terapie vhodný alebo nie.
 7. Pri správnom vykonaní je vždy úplne bezbolestný.
 8. Dosahuje okamžité, viditeľné a bezbolestné výsledky.

Uvedené princípy terapie v oblasti chrbtice sú rovnako aplikovateľné aj pre väčšinu periférnych kĺbov. Zlepšenie je okamžité a udržateľné. Metodiku je možné využiť pri širokom spektre problémov, akými sú strata pohyblivosti bedrového a ramenného kĺbu, stuhnuté členkové kĺby alebo „tenisový lakeť“.

Fyzioterapeuti sa môžu vďaka Mulligan Conceptu posunúť od liečenia podľa základných odporúčaní k sofistikovanejšiemu analytickému riešeniu problému, ktorý vychádza z anatómie, artrológie a biomechaniky. Budú tak profitovať pri svojom profesionálnom rozvoji ako aj pri liečbe pacientov.

Benefity účasti na našich eventoch all-inclusive
 • Muligan Concept je zaradený do systému celoživotného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v zmysle ods. 6 zákona č. 578/2004 Z. z. a vyhlášky MZ SR č. 74/2019
 • Profesionálne tlmočené do slovenského jazyka
 • Librum Talks – diskusia s lektorom s odpoveďami na všetky vaše otázky
 • Tlačené skriptá (anglický jazyk)
 • Originálne medzinárodne uznávané certifikáty Mulligan Concept
 • Originálne pomôcky pre aplikáciu techník terapie Mulligan Concept (terapeutické + autoterapeutické pásy)
 • Kredity Slovenská komora fyzioterapeutov: 48
 • Kvalitné a hodnotné občerstvenie počas celého trvania kurzu