Wellbeing sa stáva kľúčovým kritériom pri výbere zamestnávateľa

Wellbeing predstavuje stav vnútornej pohody, kedy sme fyzicky, mentálne a sociálne zdraví, spokojní so svojou prácou, životným rozpoložení a vidíme zmysel vo veciach, ktoré robíme. Možno to môže na prvý pohľad znieť ako utópia, práve naopak je to súbor opatrení, ktoré robíme, aby sme k tomuto stavu smerovali. Vďaka systematickým a cieleným krokom kráčame touto cestou a keď aj prídu náročné obdobia, sme v nich silnejší, rozvážnejší a odhodlanejší, pretože nič v našom živote nenechávame na náhodu, alebo ideálnu konštaláciu hviezd.

Význam tohoto prístupu si uvedomujú aj firmy, ktorým pomáhame nastaviť wellbeing koncept ako súčasť ESG stratégie, Employment Brandingu, alebo v rámci inovácie benefitnej štruktúry. Na tému wellbeingu ako súčasť inovovanej benefitnej štruktúry sme sa rozprávali ako hosť Ranných spáv RTVS s Klárou Košíkovou.

Začítajte sa do otázok, ktoré odzneli aj pri zdieľaní našich skúseností z oblasti wellbeingu 4. 4. 2024 v Ranných správach RTVS s hosťoum PaedDr. Oliver Poór dipl. f.

Jana Košíková (RTVS Ranné správy):

Ako dnes nalákať mladých do pracovného pomeru? Chcú vôbec pracovať? Čo očakávajú od firmy a aké benefity by im mala firma ponúknuť, aby si ich udržala? Ako sú na tom s lojalitou? Aj o tom sa budeme rozprávať s našim hosťom, odborníkom na wellbeing, PaedDr. Oliverom Poórom, dipl. f.  

RTVS: Podľa nedávneho celosvetového prieskumu, ktoré spoluiniciovala aj vaša spoločnosť, vyplýva, že viac ako 60 % mladých, ktorí prichádzajú na trh práce, sú sklamaní z pracovného pomeru – firma im vraj nerozumie a neponúka to, čo potrebujú. Čo sa deje? Prečo firmy nerozumejú požiadavkám mladých? Resp., je to v mladých, že nechcú rozumieť pracovnému pomeru a povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú?

Oliver Poór: Pre firmy je komplikované pochopiť potreby a očakávania svojich zamestnancov. Tie sa menia aj naprieč jednotlivými vekovými skupinami. Mnohé firmy žijú v procese zotrvačnosti a už roky neinovovali svoju benefitnú štruktúru. Zamestnanci očakávajú od zamestnávateľov, že podporia ich zdravie, wellbeing a lifestle. Na základe prieskumu Forbes vyplynulo, že až 62% dopytovaných respondentov považuje za kľúčové kritérium výberu zamestnania poskytované wellbeing benefity. Firmy však často nemajú kapacitu na to, aby dokázali venovať potrebné množstvo času a úsilia individualizovanej analýze potrieb a očakávaní zamestnancov. Preto radi siahajú po našej pomoci.

Librum sa stará o wellbeing zamestnancov firiem a preto vzdeláva fyzioterapeutov a trénerov formou akreditovaných odborných kurzov.
Librum sa stará o wellbeing zamestnancov firiem a preto vzdeláva fyzioterapeutov a trénerov formou akreditovaných odborných kurzov.

RTVS: Vnímate tento trend aj na Slovensku? 

Oliver Poór: Wellbeing sa rozdeľuje na viaceré oblasti, a pre každú vekovú kategóriu je dôležitá iná z oblastí wellbeingu. Vďaka tomu je tento trend neodškriepiteľný aj na Slovensku. Moderné a inovatívne firmy si to uvedomujú a preto na základe analýz a feedbackov od zamestnacov s ktorými sme im pomohli sa rozhodli pre výraznejšie prekopanie benefitnej štruktúry starostlivosti o zamestnancov. Každá firma má totiž inú skladbu a typológiu zamestnancov a to sa významne premieta aj do ich očakávaní.

RTVS: Podľa čoho sa teda mladí pri hľadaní si zamestnávateľa rozhodujú? Je to osobnostný a profesijný rast alebo niečo iné?

Oliver Poór: Potreba osobného rastu, profesijného rastu a adekvátne ohodnotenie sú už štandardom pri výbere zamestnania a v nich sú si firmy viac.menej podobné. Rozdieľ medzi zamestnávateľmi však robia až následné benefitné štruktúry, v ktorých sú veľké rozdiely a vytvárajú pre firmy príležitosť vyniknúť pred konkurenciou. Ako príklad uvediem mladých ľudí reprezentovaných “generáciou Z” a mileniálmi, ktorý podľa získaných dát udávaju v porovnaní s ostatnými generačnými skupinami, že benefitná štruktúra firiem v oblasti wellbeingu je pre nich kľúčová. Okrem vyššie spomínaných klasických parametrov ako sú financie a možnosť kariérneho rastu je konkrétne pre nich kľúčovým faktorom aj vzdelávanie v oblasti financií poskytované zamestnávateľom, alebo fyzický wellbeing. Fyzický wellbeing je najkľúčovejší pre generáciu Z, čo sú respondenti narodení v rokoch 1997-2012, teda vo veku do 27 rokov.

Ako konkrétne riešenia, ktorými podporujeme firmy v týchto oblastiach uvediem napríklad nadizajnovanie, zariadenie a udržiavania firemnej wellbeing zóny, fitka, podporu športových aktivít na pracovisku, aktívnu podporu tých, ktorí do práce príjdu na bicykli, alebo dokonca dobehnú!

Zaujímavou a žiadanou novinkou, ktorú rozbiehame v spolupráci s nadáciou Librum Foundation o.z. a ďalšími partnermi ako NBS a Česká mincovňa je aj podpora mladých a ohorozených skupín v oblasti finančnej gramotnosti, významu a narábania s financiami ako aj ich bezpečným zhodnocovaním.

Librum ako člen skupiny SCHREIBER group prináša firmám komplexné riešenia v oblasti wellbeingu ako sú napríklad nadizajnovanie a zariadenie wellbeing zón, fitka, ich zariadenie ako aj údržbu a prevádzkovanie s špecializovaným tímom fyzioterapeutov, trénerov, mentorov.
Librum ako člen skupiny SCHREIBER group prináša firmám komplexné riešenia v oblasti wellbeingu ako sú napríklad nadizajnovanie a zariadenie wellbeing zón, fitka, ich zariadenie ako aj údržbu a prevádzkovanie so špecializovaným tímom fyzioterapeutov, trénerov, mentorov.

RTVS: Čo musia firmy urobiť, aby mladých dokázali osloviť a integrovať do pracovného pomeru?

Oliver Poór: Potrebné sú inovatívne riešenia, ktorými sa daná firma dokáže odlíšiť od konkurencie. To, že máte kartičku, ktorou môžete navštevovať fitká v okolí svojho domova nájdete takmer v každej firme, alebo si ju kúpite aj sám. Mať fitko vo firme (kde koniec-koncov trávite väčšinu svojho života) s osobným trénerom, vlastnú kantínu s ponukou zdravých jedál a snack barom, diagnostické nástroje, ktoré odhalia a vďaka konceptu vzdelávania ďalej rozvíjajú váš talent, prípadne právne poradenstvo, firemný psychológ, alebo mentálna podpora v ťažkých chvíľach, to už nájdete iba vo firmách ktoré sú o niekoľko krokov pred konkurenciou. Práve takéto možnosti vytvárame a integrujeme do korporátneho Employer Brandingu, pretože je to pre nich veľká príležitosť nielen reagovať na aktuálnu situáciu, ale byť trend-setterom do ďalšej dekády.

RTVS: Väčšina medzinárodných firiem v Európe, ale už aj u nás, je vedená k vypracovávaniu ESG stratégií a k podpore celospoločenskej zodpovednosti v rámci tzv. Employer Brandingu, aby získavala nových zamestnancov, prípadne udržala tých súčasných. To sa pretavuje aj do benefitov. Ako sa menia a ktoré sú v súčasnosti žiadané?

Oliver Poór: Pre firmy je dôležité budovať si tzv. Employer Branding. Vnímajme ho ako firemný imidž. Ak chce firma poskytuje služby v oblasti zdravia, sama hľadá možnosti ako podporiť zdravie svojich zamestnancov. Preto pre nich vymyslíme a zrealizujeme riešenia na mieru, ktoré môžu obsahovať napríklad wellbeing zónu s externými zamestnancami a prevádzkovateľmi, koncept zdravého stravovania, firemný gifting so zdravými produktami, podporu voľno časových športových aktivít zamestnancov a mnoho ďalšieho. Firmy zamerané na inovatívnosť, efektivitu alebo produktivitu naopak môžu uprednostňovať nástroje kariérnej diagnostiky, využitie podpory mentorov, vzdelávanie v oblasti soft skills, služby firemného concierge.

Firmy, ktoré chcú podporiť domácu pohodu zamestnancov naopak môžu siahnuť po právnom poradenstve, ktoré pomôže s dedickými konaniami, ubytovaním, nájomnými zmluvami, príspevkami, alebo prevádzkovaním škôlky, investovaním do dôchodkových piliérov, do zlata, zberateľstva a mnoho ďalších zaujmavostí. Aby to fungovalo, je dôležité skĺbiť firemnú kultúru – požiadavky ľudí – ale aj vystupovanie firmy smerom von. Značne to podporí jej postavenie, dôveryhodnosť a udržateľnosť.

RTVS: Prispela k tejto situácii aj pandémia Covidu? Resp. zmenili sa nejako návyky ľudí, ich angažovanosť v pracovnom procese?

Oliver Poór: Pandémi Covidu výrazne ovplyvnila postoje a prístupy ľudí. Veľkú úlohu v tom zohral aj negatívny vplyv sociálnych sietí a kultúry v elektronickom prostredí. Na základe výskumu University College London ktorá v redukcií symptómov vyhorenia a tým aj angažovanosti využila face-to-face workshopy ako súčasť svojej wellbeing stratégie (v manažovaní času strávenými s elektronickými médiami) využívame tieto nástroje v rámci dlhodobých stratégií aj my. Pri vhodnom zostavení, ktoré vychádza z potrieb firmy, očakávaní zamestnancov je možné skĺbiť kľúčové parametre ako môžu byť napríklad mentálny wellbeing zamestnancov, ich spokojnosť a angažovanosť vo firme, zvládanie stresu a zvýšenie produktivity, ako aj nastavenie work-life balancu, ktorým sa trápi toľko ľudí. Aktívne opatrenia a dlhodobé programy sú základom udržateľnosti a spokojnosti všetkých zainteresovaných strán. Prax nám ukazuje, že spojením síl sa to dá a prináša to skvelé výsledky!

Librum Talks je obľúbený formát, ktorý spája sériu zaujímavýh prednášok o wellbeingu, osobnom rozvoji, profesijnom vzdelávaní s príjemným prostredím a skvelým cateringom
Librum Talks je obľúbený formát, ktorý spája sériu zaujímavýh prednášok o wellbeingu, osobnom rozvoji, profesijnom vzdelávaní s príjemným prostredím a skvelým cateringom

Tak ako sme si v Librum vypracovali skvelé meno vo vzdelávaní profesionálov v oblasti zdravia, manažmentu, komunikačných zručností a plánovania, prispôsobili sme ponuku seminárov a školení aj pre potrebu firiem a ich zamestnancov. Na mieru zostavené celoročné série praktických workshopov, mesačných tematických benefitov a ťahákov sú skvelým nástrojom, ktorým sa riešia strategické ciele firiem, ale aj spokojnosť a angažovanosť v pracovnom procese. Takýmto proaktívnym prístupom sa nielen že predchádza vyhoreniu, ale zlepšuje sa aj produktivita a efektivita práce, čím ľuďom ostáva viac času na trávenie času s rodinami!

Netreba zabúdať, že mnoho ľudí vie čo je pre nich dobré a čo naopak nie. Často však potrebujeme či už mentálnu, fyzickú podporu, alebo niekoho, kto nám pomôže prakticky zvládnuť veci, ktoré nás ťažia. Našou misiou v Librum je ako člen skupiny SCHREIBER group, s.r.o. prepájať ľudí s príležitosťami a možnosťami. Pomáhame im tak žiť plnohodnotnejší a šťastnejší život v súlade s wellbeing konceptom 7 piliérov Librum.

Najnovšie články v Newsroom

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

My v Librum podporujeme hodnoty Európskej únie a navyše za jednu z najdôležitejších hodnôt považujeme ochranu a rozvoj ľudského zdravia. Starostlivosť o zdravie ako súčasť nášho wellbeingu je kľúčové a v Librum vytvárame možnosti ako dokáže každý jeden z nás prevziať túto zodpovednosť do svojich rúk.