Nadácia Librum Foundation – pomoc, ktorá dáva zmysel

Nadáciu Librum Foundation sme založili s cieľom pomáhať žiť ľuďom plnohodnotnejší a šťastnejší života vyvíjať aktivt, ktoré dávajú zmysel. Prečítajte si o nedávnych aktivitách, ktorými sme podporili priamo tých, ktorý sa vo svojej dennej práci zameriavajú na pomoc iným:

Článok: Fyzioterapia pomáha a preto my pomáhame fyzioterapeutom

Článok: Librum vydalo a krstilo novú knihu pre fyzioterapeutov

Nadácia Librum Foundation sa zapojila aj do pomoci aktivít ADRA (ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj, o. z. na Slovensku). ADRA pôsobí v 118 krajinách a pomáha predovšetkým v sektoroch HUMANITÁRNE KRÍZY, ZDRAVIA, VZDELÁVANIA a OBŽIVY.

Nadácia Librum Foundation podporila iniciatívy ADRA Slovensko formou potravinovej pomoci ako súčasť balíčkov humanitátnej pomoci. Zakomponovali sme do nich zdravé a nutrične bohaté orechové krémy Librum. Vďaka svojej trvácnosti a vysokému obsahu vitamínov a minerálov sú mimoriadne dôležitou formou podpory imunity a prevencie podvýživy.

Nadácia Librum Foundation - pomoc, ktorá dáva zmysel: Potravinaová pomoc v spolupráci s ADRA Slovensko
Nadácia Librum Foundation – pomoc, ktorá dáva zmysel: Humanitárna pomoc ako prevencia podvýživy so zdravými potravinami Librum v spolupráci s ADRA Slovensko

Librum Foundation podpísalo 6.2.2024 s ADRA Slovensko Memorandum o spolupráci s cieľom spoločnej pomoci predovšetkým na Slovensku. Prístup nadácie Librum Foundation stavia na princípoch konceptu wellbeingu 7 piliérov Librum. Mimoriadne dôležitým prvkom pre život ľudí v produktívnom veku je piliér práce.

Nadácia Librum Foundation - pomoc, ktorá dáva zmysel: Memorandum o spolupráci s ADRA – Adventistická agentúra
pre pomoc a rozvoj
Nadácia Librum Foundation – pomoc, ktorá dáva zmysel: Memorandum o spolupráci s ADRA – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj

Vďaka dlhoročným skúsenostiam viceprezidenta nadácie Librum Foundation Mgr. Martina Miklánka v oblasti HR, poradenskej činnosti a tisíckam sprostredkovaných pracovných miest sme pripravili plán dlhodobej podpory vzdelávania a rozvoja predpokladov jednotlivcov s cieľom ich uplatnenia na trhu práce.

Martin Miklánek Viceprezident nadácie Librum Foundation

Mgr. Martin Miklánek:

Mnoho ľudí sa nedokáže uplatniť v zamestnaní pretože nemajú vytvorené potrebné pracovné návyky, alebo nie sú pripravení na očakávania a požiadavky zamestnávateľov. Preto sme sa rozhodli túto bariéru prekonať a vytvoriť tak podmienky pre mladých ľudí, znevýhodnených a ďalšie skupiny. Poporujeme tých, ktorí chcú nájsť uplatnenie na trhu práce, budovať si stabilný zdroj príjmu a uživiť tak seba aj svoje rodiny. Zdravé a udržateľné prostredie pomáha ľudom žiť plnohodnotnejší a zdravší život, vďaka ktorému sú silnou oporou aj pre komunitu, ktorej sú súčasťou.

Pomáhajte spolu s nami. Podporte nás nadáciu Librum Foundation formou daru na číslo účtu SK3109000000005211007352 v Slovenskej Sporiteľni a.s.

Podporiť nás môžete aj darovaním 2% z dane. Vás to nestojí nič a navyše tak môžete  podporiť projekty, ktoré dávajú zmysel. Stiahnite si predvyplnené VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby:

1) Ak ste zamestnanec, požiadajte svojho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o potvrdenie o zaplatení dane. Do 30. apríla 2024 pošlite alebo osobne doručte tlačivá (Vyhlásenia o poukázaní 2% z dane a Potvrdenie o zaplatení dane) daňovému úradu v mieste Vášho trvalého bydliska.

Ak ste v roku 2023 odpracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám venovať dokonca až 3% z Vašich daní.

2) Ak ste živnostník, alebo máte firmu (FO alebo PO), do 2. apríla 2024 podajte daňové priznanie. Nezabudnite, že formulár pre venovanie 2% z daní je súčasťou daňového priznania pre fyzické osoby. Stačí ho vyplniť, doručiť na daňový úrad a zaplatiť daň za rok 2023. Venovaná suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá u fyzickej osoby – podnikateľa resp. 8 eur u právnickej osoby. Právnické osoby môžu poukázať 1% (2%) z dane až trom prijímateľom.

Údaje o nás, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO:  55088945 (zarovnanie doprava)

Obchodné meno: Librum Foundation – o. z.

Ďakujeme, že ste s nami!

Nadácia Librum Foundation – pomoc, ktorá dáva zmysel!

Najnovšie články v Newsroom

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

My v Librum podporujeme hodnoty Európskej únie a navyše za jednu z najdôležitejších hodnôt považujeme ochranu a rozvoj ľudského zdravia. Starostlivosť o zdravie ako súčasť nášho wellbeingu je kľúčové a v Librum vytvárame možnosti ako dokáže každý jeden z nás prevziať túto zodpovednosť do svojich rúk.