Fyzioterapia pomáha a preto my pomáhame fyzioterapeutom

Stále častejšie sa stretávame s ľuďmi s dlhodobými problémami pohybového aparátu, najmä s bolesťami svalov, kĺbov a chrbta. Evidujeme rastúci výskyt alergií, intolerancií, autoimúnnych a civilizačných ochorení. Budúcnosť starostlivosti o zdravie spočíva v komplexnom prístupe, ktorý spája nielen aktívny prístup prostredníctvom pohybu, životosprávy, manažmentu stresu, ale aj budovaniu vnútornej rovnováhy a zmyslupnosti bytia. Tento prístup sa označuje pojmom wellbeing. Na základe našich skúseností v oblasti zdravotníctva, vzdelávania a podpory wellbeingu vidíme potrebu viesť ľudí k aktívnej starostlivosti o zdravie.

Navštevovať lekára iba pri preventívnych prehliadkach, alebo až pri prejavujúcich sa problémoch nestačí. Je potrebné venovať sa aktívnemu pohybu, dobrej životospráve a psychohygiene. S týmto cieľom vznikol Librum wellbeing koncept 7 pilierov pre podporu a rozvoj wellbeing. Nezastupiteľnú úlohu v ňom zohráva fyzioterapia, ako jeden z kľúčových nástrojov pre zdravie pohybového aparátu človeka.

Práca fyzioterapeuta je veľmi náročná a komplexná. Kladie vysoké požiadavky na neustále vzdelávanie sa a zdokonaľovanie nielen v oblasti teórie, ale najmä v praxi. Librum Education v spolupráci s nadáciou Librum Foundation spojili svoje sily a zorganizovali na Slovensku historicky po prvý krát kurz Mulligan Concept – Refresher.

Librum Education kurz Mulligan Concept Refresher

Vďaka finančnej podpore Librum Foundation získali absolventi kurzov Mulligan možnosť zdokonaliť svoje praktické zručnosti pod dohľadom skúseného holandského lektora Petra van Dalena PT, MT, CMP, MCTA. Počas dvoch dní čisto praktického vzdelávania sa účastníci Mulligan Concept – Refresher zdokonalili v mobilizačných technikách spojených s aktívnym pohybom pacienta v oblasti krčnej, hrudnej, driekovej chrbtice ako aj kĺboch hornej a dolnej končatiny. Mnohí z nich ocenili túto možnosť a spravili tak významný krok na ceste k získaniu certifikácie CMP (Certified Mulligan Practicioner). Všetky zdokonaľované techniky si účastníci vyskúšali na vlastnej koži a následne ich mali možnosť aplikovať aj priamo na lektorovi, ktorý bol neoceniteľný pri korekcií intenzity a techniky hmatov. Takúto formu vzdelávania považujeme za nejefektívnejšiu z pohľadu kvality učenia a precíznosti osvojených techník. 

Librum Education kurz Mulligan Concept Refresher
Mulligan Concept: Refresher

V rámci podpory vzdelávania fyzioterapeutov nadácia Librum Foundation publikovala v závere minulého roka knihu autorky PhDr. Eva Vaská PhD., MPH. Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov. S cieľom poukázania na význam fyzioterapie, jej nezastupiteľný prínos pre pacientov, ako aj potrebu jej legislatívnej podpory zorganizovala nadácia Librum Foundation aj autogramiádu autorky knihy za prítomnosti novinárov a významných osobností z oblasti zdravotníctva. Každý účastník si odniesol ako darček od nadácie Librum Foundation vlastný výtlačok knihy, ktorý si mohol na mieste dať podpísať autorkou knihy. Na túto akciu a potrebu zviditeľňovania významu fyzioterapie nadviazala nadácia Librum Foundation podcastom na streamovacích platformách TV JOJ s názvom Fyzioterapia je veda.

Librum vydalo a krstilo novú knihu pre fyzioterapeutov!

V Librum vidíme veľký význam prispievať do spoločnosti v oblasti zdravia a wellbeingu vďaka podpore vzdelávania fyzioterapeutov, zdravotníckych pracovníkov, ale aj iných profesií. Ďakujeme partnerom, ktorí nás na tejto ceste podporujú a najmä činnosti nadácie Librum Foundation. Podporiť našu činnosť môžete aj vy tým, že nás sledujete na Facebooku a Instagrame @librumworld alebo na LinkedIn @Librum.

Ďakujeme všetkým, ktorí si kúpili knihu Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov. Už teraz pracujeme na preklade a vydaní zahraničnej odbornej literatúry pre fyzioterapeutov v slovenskom jazyku.

Librum foundation kniha Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov
Kniha: Základy diagnostika a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov

Sledujte nás a čoskoro sa dozviete viac!

Najnovšie články v Newsroom

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

My v Librum podporujeme hodnoty Európskej únie a navyše za jednu z najdôležitejších hodnôt považujeme ochranu a rozvoj ľudského zdravia. Starostlivosť o zdravie ako súčasť nášho wellbeingu je kľúčové a v Librum vytvárame možnosti ako dokáže každý jeden z nás prevziať túto zodpovednosť do svojich rúk.