Librum vydalo a krstilo novú knihu pre fyzioterapeutov

V nadácii LIBRUM sme začali písať novú kapitolu nášho pôsobenia v oblasti zdravia a rozšírili sme naše aktivity o činnosť nadácie Librum Foundation.

Naším dlhodobým cieľom je podporovať wellbeing a starostlivosť o zdravie tela – chrbtice, svalov a kĺbov je jedným z dielikov komplexnej skladačky. Fyzioterapia v tom zohráva významnú úlohu. 

Vzdelávanie fyzioterapeutov prostredníctvom odborných kurzov sme rozšírili o nový pilier. Je ním vydavateľská činnosť, ktorej sa ujala naša nadácia Librum Foundation. Našim cieľom je podporovať vydávanie odbornej literatúry v oblasti fyzioterapie (aj v iných oblastiach) v slovenskom jazyku. Librum Foundation vydalo knihu autorky – PhDr. Evy Vaskej, PhD, MPH., ktorá je hlavnou odborníčkou Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu. Kniha “Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov” sa zameriava na funkčné poruchy pohybového systému, anamnézu, problematiku skrátených a oslabených svalov, bariér, hovorí o fasciách, jazvách, myofasciálnych syndrómoch, ako aj možnostiach manuálnej terapie, fyzikálnej terapie trigger pointov a vertebroviscerálnych vzťahoch. Okrem toho obsahuje praktické ukážky – fotografie hmatov a techník terapeuta na pacientovi, a je aj zdrojom referencií a odkazov na ďalšiu študijnú literatúru. Je významnou publikáciou, ktorá by nemala chýbať v knižnici žiadneho fyzioterapeuta či rehabilitačnej ambulancie. Knihu si môžete kúpiť v ponuke kníh na Librum Shope.

Kniha Eva Vaská Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov

Knihu sme 14.12.2023 predstavili odbornej verejnosti na tlačovej konferencií spojenej s moderovanou diskusiou autorky knihy, prezidentky Slovenskej komory fyzioterapeutov, prezidenta a viceprezidenta nadácie Librum Foundation.

Slávostného uvedenia tohto diela sa zúčastnilo 45 významných hostí z radov odbornej verejnosti, profesorov v oblasti zdravotníctva, ako aj zástupcov významných pozícií v oblasti zdravotníctva, verejného života a novinárov. Zlatým klincom programu bolo, že librum.sk venovalo každému hosťovi vlastnú knihu, ktorú si mohol podpísať počas autogramiády samotnou autorkou aj s osobným venovaní, prípadne prehodiť s autorkou pár slov.

Hotel Park Inn Radisson by Danube Bratislava v ktorom sa toto unikátne podujatie konalo, pripravilo skvelé občerstvenie v podobe lahodných koláčov z orechových krémov Librum a ďalších chuťoviek. Bolo nám potešením vidieť, ako sa rozprúdila diskusia hostí v oblasti vzdelávania fyzioterapieutov, potreby legislatívnych zmien a ďalšieho napredovania stále ešte mladého odboru fyzioterapie.

Našim hlavným cieľom je budovať mosty a spolupráce medzi odbornou, laickou verejnosťou, a vytvárať tak príležitosti pre skvelé nápady a podmienky pre ich realizáciu. Buďte aj vy súčasťou komunity Librum. Sledujte nás na sociálnych sieťach, zúčastňujte sa našich školení, alebo nás oslovte s vašimi nápadmi.

Najnovšie články v Newsroom

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

My v Librum podporujeme hodnoty Európskej únie a navyše za jednu z najdôležitejších hodnôt považujeme ochranu a rozvoj ľudského zdravia. Starostlivosť o zdravie ako súčasť nášho wellbeingu je kľúčové a v Librum vytvárame možnosti ako dokáže každý jeden z nás prevziať túto zodpovednosť do svojich rúk.