Fyzio on-air

LIBRUM ako člen skupiny SCHREIBER group pomáha nielen svojim klientom, partnerom, ale navyše podporuje skvelé myšlienky. Preto sme pre Vás pripravili podcast s PhDr. Eva Vaská, PhD., MPH., ktorá je hlavnou garantkou Ministerstva zdravotníctva SR pre fyzioterapiu a vzdelávanie fyzioterapeutov. Názov podcastu, ktorý nájdete v archíve TV JOJ a ďalších streamovacích platformách znie “Fyzioterapia je veda”.

Priblíži vám význam fyzioterapie, oblasti a problémy v ktorých vie pomôcť, aké je jej moderné smerovanie, ale aj aké sú jej možnosti. Pokiaľ aj vy chcete zviditeľniť veci ktoré robíte formou podpory v oblasti PR, obráťte sa na kontakt: SCHREIBER group.

V podcaste sa okrem iného dozviete, že fyzioterapia je nelekársky zdravotnícky odbor, ktorý sa zaoberá funkčnými poruchami pohybového aparátu. Patria sem bolesti chrbta, svalov, kĺbov, držanie tela, ale aj poúrazové stavy a rôzne následky jednostranného zaťaženia. Fyzioterapia nielen identifikuje tieto poruchy, ale predovšetkým ich odstraňuje! Fyzioterapia využíva kinezioterapiu (liečbu pohybom), fyzikálnu terapiu (liečba s využitím svetla, magnetu, tepla, vody, elektrických prúdov) a manuálne techniky. Ak vás trápi bolesť, ste športovec, alebo vám záleží na zdraví a prevencií, navštevujte fyzioterapeuta na pravidelnej báze.

Dobrý fyzioterapeut si pacienta vyšetrí, zostaví anamnézu aj funkčnú anamnézu, vedie evidenciu stretnutí s klientom, zostavuje mu individuálne plány ako si vie pomôcť aj sám, dáva odporúčania ako cvičiť a poradí aj s tým na čo si dávať pozor, prípadne prepojí fyzioterapiu s výživou, coachingom a tréningom. Práve komplexný prístup je znakom profesionality a najvyššej kvality služieb, ktoré nájdete v Librum.

Do fyzioterapie nepatrí chiropraxia, známa aj ako naprávanie, či praskanie kĺbov a chrbta. Tieto techniky dokážu byť veľmi nebezpečné a viesť nielen ku vzniku zlomenín, opotrebovaniu kĺbov, ale ako sa dopočujete v podcaste aj ku vzniku krvných zrazenín spôsobujúcich náhlu cievnu mozgovú príhodu (porážka), či ochrnutiu! Profesionálny fyzioterapeut, ktorému záleží na vašom zdraví by vás takýmto rizikám nevystavil. Radšej siahne po mobilizačných technikách, ktorých nadstavbou sú mobilizačné techniky spojené s pohybom známe ako Mulligan Concept. Túto terapiu poskytujú všetci fyzioterapeuti Librum a sme exkluzívnou autoritou na vzdelávanie fyzioterapeutov na Slovensku touto metodikou. V minulosti sa za touto metodikou cestovali iba do zahraničia, vďaka činosti našich členov ju však od roku 2018 nájdete na Slovensku!

Pre fyzioterapeutov je dôležité neustále sa vzdelávať, čo dokladujú v paťročných intervaloch preukázaním nazbieraných kreditov. Tie získavajú na odborných kurzoch, ktoré sú zaradené do systému celoživotného vzdelávania (tieto prísne kritéria spĺňajú všetky kurzy organizované pod záštitou Librum).

V podcaste sa ďalej dozviete aj to, že fyzioterapeut musí byť aj fyzicky a psychicky zdatný, musí mať rád pohyb a najmä svoju prácu. Povolanie fyzioterapeuta je totiž náročné a vyžaduje okrem iného aj vysoký level empatie, komunikačných zručností, komplexné myslenie, a široký záber teoretických vedomostí a praktických zručností. Fyzioterapeut musí vedieť klienta nadchnúť, presvedčiť, motivovať a vysvetliť mu význam terapie. V Librum preto organizujeme aj semináre, diskusie, pripravuje podcasty známe ako Librum Talks, kde sa dozviete o tom čo vás zaujíma viac a prakticky si vyskúšate čo robiť pre budovanie svojho zdravia.

Profesionálna pomoc fyzioterapeuta dokáže niekedy aj zázraky. Dokáže zbaviť klienta aj dlho trvajúcich problémov, či zlepšiť obmedzený pohyb po cievnej príhode, vrátiť k športu po operácií či náročnom zranení. Vyžaduje však skutočného odborníka, akého v iných nemedicínskych odboroch či profesiách nenájdete (napríklad tréneri, či inštruktori skupinových cvičení). Fyzioterapeut pomáha aj pri odstraňovaní následkov jednostrannej záťaže v športe a práci. Našich Librum fyzioterapeutov pravidelne školíme na to, aby svojim komplexným, odborným prístupom a flexibilitou dokázali navštevovať a pomáhať vo firmách, u vás doma, v športových kluboch, alebo na školách.

Fyzioterapeuti pri svojej práci využívajú metodiky, ktoré si osvojili na odborných kurzoch zaradených do systému celoživotného vzdelávania. Tieto metodiky predstavujú niečo ako vybavenie ambulancie u zubára. Fyzioterapeut metodiky kombinuje a zostavuje z nich terapuetické a cvičebné plány. Učí sa ich vo svojom voľnom čase na odborných kurzoch, ktoré sú často finančne veľmi náročné. Vďaka činnosti nadácie Librum Foundation sme vytvorili možnosti, ako fyzioterapeuti zo slovenských nemocníc a ambulancií môžu absolvovať tieto kurzy s výraznou podporou nadácie Librum Foundation a v mnohých prípadoch dokonca úplne zadarmo! Pozrite si ponuku kurzov na stránkach Librum a vyberte si ten svoj a kontaktujte nás ohľadom zvýhodnených podmienok pre rok 2024.

Vzdelávanie fyzioterapeutov sme podporili aj vydaním knihy “Základy diagnostiky a terapie funkčných porúch pohybového systému pre fyzioterapeutov“, ktorá je manuálom ako postupovať pri vyšetrení a terapií funkčných porúch. Nájdete ju exkluzívne iba v Librum Shope. Nesmie chýbať v rukách a knižnici žiadneho dobrého fyzioterapeuta či zdravotníckeho zariadenia. V Librum si zakladáme na odbornosti fyzioterapeutov a preto spolu s našimi lektormi vychovávame skvelých fyzioterapeutov! Okrem podcastu “Fyzioterapia je veda” sa inšpirujte na tému “Ako byť lepší fyzioterapeut? Librum event: Mulligan Concept” aj rozhovorom s portugalským špecialistom na fyzioterapiu – Francisco Neto PT, MSc, COMT, CMP, MCTA.

Témou podcastu “Fyzioterapia je veda” bolo aj to, ako rýchlo môže klient očakávať výsledky terapie, alebo či vám fyzioterapeut pomôže s cvičením aj u vás doma. Ak si to chcete nielen vypočuť, ale najmä vyskúšať na vlastnej koži, využite naše službu Fyzio on-site a naši fyzioterapeuti, špecialisti na pohyb, výživu, wellbeing prídu za vami! Či už chcete riešiť svoj zdravý Lifestyle z pohodlia domova, vo firme, či inde, Librum je vaša prvá voľba.

Radi vám pomôžeme!

Najnovšie články v Newsroom

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

Našou najvyššou hodnotou je zdravie

My v Librum podporujeme hodnoty Európskej únie a navyše za jednu z najdôležitejších hodnôt považujeme ochranu a rozvoj ľudského zdravia. Starostlivosť o zdravie ako súčasť nášho wellbeingu je kľúčové a v Librum vytvárame možnosti ako dokáže každý jeden z nás prevziať túto zodpovednosť do svojich rúk.