Leadership Management inovatívnych firiem

Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom prehľad v oblastiach Typológia osobnosti Lídra, Biznis komunikácia Lídra v 21. storočí, Inovatívne firmy a inkubátory, Project Management & Business Development, Brand Identity & Personal Branding, Leadership Mentorship, Efektívne plánovanie a organizácia, Stress Management, Prezentačné a komunikačné zručnosti, Marketing Management a engangement, Manager vs. Leader.

Kurz obsahuje technickú – teoretickú časť, laboratórnu fázu, kde sa testujú teoretické vedomosti a znalosti, implementačnú fázu a fázu integrácie. Každá fáza obsahuje dostatok príkladov a možností na aktívne riešenia a rozvoj osobnosti.

Rozsah

prezenčné vzdelávanie, workshopy, inovačné laboratórium

Forma

osobná prezenčná forma

Testovanie

test na min. 90 %, komisionálna skúška s implementačnou fázou

Certifikácia

certifikát

Informácie

E-mail

Telefón/WhatsApp

Hlavný cieľ kurzu

Hlavným cieľom kurzu je poskytnúť učastníkom prehľad v nasledujúcich oblastiach:

 • Typológia osobnosti Lídra
 • Biznis komunikácia Lídra v 21. storočí
 • Inovatívne firmy a inkubátory
 • Project Management & Business Development
 • Brand Identity & Personal Branding
 • Leadership Mentorship
 • Efektívne plánovanie a organizácia
 • Stress Management
 • Prezentačné a komunikačné zručnosti
 • Marketing Management a engangement
 • Manager vs. Leader

Kurz obsahuje technickú – teoretickú časť, laboratórnu fázu, kde sa testujú teoretické vedomosti a znalosti, implementačnú fázu a fázu integrácie. Každá fáza obsahuje dostatok príkladov a možností na aktívne riešenia a rozvoj osobnosti.

Profil absolventa vzdelávania

Účastník kurzu vzdelávania Leadership management inovatívnych firiem a inkubátorov získa:

 • prehľad o svojich schopnostiach v oblasti manažmentu a líderstva
 • odhalí svoju typológiu osobnosti, ako predpoklad pre zvládnutie líderských zručností
 • postaví si vlastný brand profile, ktorý bude rozvíjať v súkromnom, pracovnom aj osobnom živote
 • pochopí fungovanie inovatívnych firiem a inkubátorov, firiem strategického významu, centrá zdieľaných služieb a ich postavenie na trhu; oboznámi sa s ich zákulisiami fungovania, štruktúrou ako aj samotným začlenením do ich štruktúr
 • príprava a integrácia pracovného miesta Chief Innovation Officer v prostredí inovatívnych firiem a inkubátorov
 • bude si vedieť jasne zadefinovať úlohy a zodpovednosti, ako aj matrix štruktúru riadenia
 • získa prehľad o trhu príležitostí v jednotlivých oblastiach pôsobenia inovatívnych, technologickych firiem a inkubátorov
 • kurz je zavŕšený testovacou časťou a obhajobou téz a riešení pred komisiou
 • pre úspešné ukončenie a naplnenie potrieb kurzu je potrebné získať 90 % výsledok z testu a obhájiť svoje tézy
 • následne je uchádzačovi vydaný certifikát o absolvovaní kurzu, ktorý je platný v celej Európskej únii.

Kurz je koncipovaný strategicky pre rozvoj Lídrov technologických firiem, fintech, centier zdieľaných služieb a inovačných inkubátorov. Práve tieto typy podnikov sú prioritou národného ako aj európskeho hospodárstva.

Uvedený kurz v tomto rozsahu nemá na trhu konkurenciu, čo sa týka obsahu, rozsahu aj zamerania.

Benefity účasti na podujatiach Librum Education
 • Profesionálny lektor
 • Librum Talks – obedná/večerná  diskusia s lektorom po skončení kurzu s občerstvením
 • Tlačené skriptá
 • Tlačené certifikáty s kreditmi
 • Kvalitné a hodnotné občerstvenie
 • Obedy podľa vlastného výberu
  LIBRUM FOR BUSINESS™

  Jedinečný prístup, vďaka ktorému si môžete vybrať  spôsob doručovania tréningu podľa vlastnej preferencie:

  • Tréning vo vašich firemných  priestoroch – classroom pre skupinu
  • Tréning v zážitkovom prostredí
  • Individuálny one to one training spojený s coachingom
  Odborný garant vzdelávania

  PaedDr. Oliver Poór, dipl.f.

  Ďalšie možnosti vzdelávania

  Odborná verejnosť

  Manažérske vzdelávanie

  Wellbeing vzdelávanie

  ESG vzdelávanie

  Osobný rozvoj

  Poradenstvo – consulting

  O nás

  Budujeme mosty vďaka spájaniu skúseností, odbornosti a ľudského prístupu, aby sme Vám pomohli zmeniť pohľadu na starostlivosť o zdravie. Staňte sa súčasťou Librum a naučte sa ako vďaka osobnému rastu žiť plnohodnotnejší, šťastnejší a zdravší život.

  Sledujte nás

  Sledujte nás aj na sociálnych sieťach a nenechajte si ujsť inšpiratívne témy, zdravé tipy a ďalšie zaujímavé informácie.